Actief vooroverleg

Samen bouwen aan een solide basis.

Taxatie is geen exacte wetenschap; verschillende taxateurs kunnen hetzelfde vastgoed taxeren en tot verschillende waardes komen. Om een WOZ-waarde vast te stellen die standhoudt, kan het soms verstandig zijn om voorafgaand aan het opleggen van de beschikking in vooroverleg te gaan. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en belanghebbenden actief te betrekken bij het proces, waardoor meer draagvlak ontstaat. Uit ervaring blijkt dat belanghebbenden het contact tijdens dit vooroverleg zeer waarderen en hierdoor veel meer begrip krijgen. Dit leidt tot minder bezwaren en bevordert een gezondere relatie met de gemeente.

Innovip kan hierbij een rol spelen als verlengstuk van de gemeente. We delen alle relevante informatie met de gemeente en leggen een solide basis voor de WOZ-waarde. 

Het vooroverleg biedt diverse voordelen voor zowel de gemeente als de belanghebbenden:

  1. Transparantie: Het proces van vooroverleg draagt bij aan meer transparantie in het bepalen van de WOZ-waarde. Belanghebbenden krijgen inzicht in de overwegingen van de gemeente en kunnen eventuele onduidelijkheden aankaarten.

  2. Draagvlak creëren: Door belanghebbenden actief te betrekken bij het proces en naar hun input te luisteren, wordt draagvlak gecreëerd voor de uiteindelijke WOZ-waarde. Dit kan leiden tot een beter begrip en acceptatie van de vastgestelde waarde.

  3. Voorkomen van bezwaren: Door eventuele onduidelijkheden of fouten tijdens het vooroverleg op te helderen, kunnen bezwaren achteraf worden voorkomen. Dit bespaart zowel tijd als kosten voor zowel de gemeente als de belanghebbenden.

  4. Verbeterde relatie: Het vooroverleg biedt de mogelijkheid voor een constructieve dialoog tussen gemeente en belanghebbenden, wat kan bijdragen aan een verbeterde relatie op de lange termijn.

Tijdens het vooroverleg kunnen verschillende onderwerpen worden besproken, waaronder de gebruikte taxatiemethoden, relevante marktgegevens, specifieke kenmerken van het pand en eventuele verschillen van inzicht tussen de gemeente en de belanghebbenden.

Wilt u weten hoe wij een vooroverleg uitvoeren? Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen u graag meer.

OVER ONS

Innovip is een adviesbureau voor lokale overheden gespecialiseerd in de WOZ.

VRAGEN?

Gebruik ons contactformulier of neem direct contact op met ons kantoor via +316-31358608 of +316-25117547.

PRODUCTEN